Senin, 27 Juni 2011

WARTOSAN ENGKANG…GEULIS, MANGLE 2328 23-29 Juni 2011

Ku : Ecep Yuli Sukmara

Di warung deukeut kampus PGSD wanci satengah dua belas beurang panggih jeung Iis tѐh. Harita kuring pareng ngadaftarkeun si cikal “Aa antosan heula di dieunya bilih  dipanggil bapa badѐ ngagaleuh heula roko ka warung !”ceuk kuring harita. Teu boga sangkaan ѐta Tѐh Iis,seug manѐhna teu nanya ti heula lapur moal apal da sidik mani sagala robah katingali geus kolotna najan masih kѐnѐh aya kereutan geulis keur ngorana mah.

“Dѐdѐ,nya? ”pokna bari neges-neges.
“Muhun” cekéng tѐh  bari  nyinghareup ka nu  nanya.
“Kѐ…Iis ieu tѐh?" kuring malik nanya.
“Enya ..! Di mana ayeuna?”
“Didieu..! hѐ..hѐ..!”jawab kuring bari ngahѐhѐ.
“Ih anggeur masih kѐnѐh wѐ heureuyna mah! Ngan nu robah tѐh buukna wungkul teu diponi, ayeuna mah teu siga kuda galak..! tugas maksud tѐh !” pokna deui ka kuring.
“Di Ciparay ,Is..! mimiti diangkat mah di pakidulan Cianjur ! Nuju aya naon Iis didieu? Sami nuju ngadaftarkeun putra?”
Ah sanѐs da si Enѐng mah tos seméster opat, biasa waѐ tos babayar tempat kosna! ayeuna bade  ngiring heula uih" témbal Iis bari gѐk diuk.
“Mana ayeuna si Enѐngna?”
"Nuju aya lereskeuneun  ka bagian akademik, saurna !” bari panonna mah ngawaskeun ka lebah kampus
“Tuuh..!  siga-sigana mah  si Enѐng muru kadieu!” ceuk Iis ngagerendeng. Teu kungsi lila
“Mah… hayu ah ! urang wangsul da parantos!”ceuk budak mojang nu anyar datang.
“Tah ieu si Enѐng tѐh! Salam atuh Nѐng ! ka Pa Dѐdѐ rѐrѐncangan mamah  waktos di SPG! Apa, Ema sareng ua Tini Jogya ogѐ aruningaeun da kapungkur sering ameng ka bumi",  Iis nyoroscos ka anakna.
“Sami Nѐng  sareng mamah badѐ janten guru, nya ? pinter Enѐng mah tiasa katampi," ceuk kuring bari nampanan leungeun budak nu ngajak sasalaman.
“Yu …ah Dѐ, abdi ti payun, mugia tuang putra sing  katampi! Sareng iraha atuh badѐ ameng ka abdi," ceuk Iis bari cengkat .
“Insya Alloh pami aya waktos, Is..! ari murangkalih libur. Sareng nu utamina mah aya kanggo beukeul barudak!”. 
Sanggeus Iis jeung budakna, ninggalkeun warung baralik, jadi inget mangsa katukang keur waktu sakola, lalampahan bruh breh narembongan, pikaseurien, pikaseubeuleun, pikakeuheuleun numpuk jadi bahan picaritaeun. Kelas tilu A hiji ѐspѐgѐ keur ujian poѐ patungtungan, uteuk geus leuseuh, rѐt kagigir babaturan anteng migawѐ soal, nempo si Asѐp Nurdin ngahuleung bari muntir muntir kumis nu panjang jeung rogok. Si Apandi katempona tѐh ngabigeu cara bueuk meunang mabuk, Si Mѐmѐt, Imas, Hѐra, Ujuh, Ajat jeung….,ah pokona kabѐh keur mabok soal, ningali Èmma waѐ nu pangmѐncrangna di kelas dirѐrѐt tѐh keur ngerelek heuay atuh najan geulis ogѐ nempo kitu  mah angger waѐ, siga nu rѐk nyogot, bari jeung bѐda bѐda polah, tapi rѐrѐana mah sarua pikaseubeleun.

Teu rѐk kitu kumaha, atuda mikir mani sataker kebek, jeung enyana soal nu ayeuna mah bѐda jeung soal nu enggeus, loba ѐssayna, soal saeutik tapi jawaban baranahan anak incuan, turug turug nu ngawasna guru anyar ketat, pokona, teu bisa ngapalkeun bari ulangan.
Pikaseubeleun tah si Guru dayut teh kuring nyebut ka pa Dayat  guru anyar tѐa “dayut” dumѐh ѐta patuanganana  bangir kapayun, jeung teu jauh  tina ngarana mun dipletsetkeun ceuk budak jaman kiwari mah., tapi kuring teu wani nyebutkeun dayut hareupeunna mah kuriak moal bisa ngilu ujian. Teuing kunaon kuring sebel-sebel  teuing ka guru anyar tѐh padahal can kungsi kaajar ku manѐhna mah. Dumѐh ѐta kitu pѐdah guru ngora jeung bisa narik simpati Iis?  da katingalina tѐh bangun geus loma jeung Iis mah, sok ningali ari waktu istirahat. 

Rѐt kana soal jeung lembar jawaban anu kuring, beresih taya tulisan naon-naon, baju beresih alus da ari kertas jawaban  beresih  mah…gorѐng! hatѐ ngageremet.
“Waktu tinggal  seperempat jam lagi !” kuring reuwas basa guru pengawas ngomong kitu, sorana agem jeung wibawa maklum geus aya umuran  nyebut ngora tѐh pedah can kawin. Bet ku asa ngagancangan waktu tѐh, kari sapuluh menit deui, lembar jawaban masih tetep kosong, ti batan kosong mending  usaha tual toѐl atawa tѐtѐjѐh susuganan aya nu haat mѐrѐ jawaban, meh teu kosong polongpong teuing.
Mimiti nyoba ka si Adѐ Nur nu diuk hareupeun korsina di tѐjѐh ngalieuk
“Dѐnur, bѐjaan sayah…euy !" kuring ngaharѐwos. Tapi teu lila luk tungkul deui ngerjakeun soal kuring mah teu dipalirѐ.
"Kasebelan  siah !“ ka si Ating sumawonna, usaha terus ayeuna ka Iis nu diuk gigireun si Rahmat rada jauh Iis mah, ngan  bageur kana pasti mѐrѐ kuring yakin! bѐrѐwѐk nyoѐkeun kertas  gutrut nulis, tuluy  dipintel-pintel, bee..le..weer………..!! dialungkeun ka leubaheun Iis .  Kertas can murag, tapi…..!”Yang belakang kerja sendiri!” moal salah, Si kasebelan ta, bari leumpang katukang nyokot kertas beunang kuring tuluy  dibuka pok  dibaca tarik naker. “Iis wartosan Engkang geulis, kѐ wangsul  dipasihan rujak bangkuang .. ! Plisss dѐh !” ger ngadadak ramѐ di kelas bari naringali ka kuring, hadena  boga pakulitan sawo buruk mun, bodas saingan sigana jeung kelir beungeut si Cepot “Waktunya habis kumpulkan!” kuring pasrah!kelas bubar.  
            
 Sanggeus aya di luar “Kasebeulan tah  jelema tѐh! Jeung ngawiwirang sagala untung  geus pada nyaho di kelas ogѐ pan disebutna sѐksi Rѐmidial  Sayah  mah… !” ceuk kuring ka Iis basa balik bareng.
“Saha nu pikasebeleun tѐh?”ceuk Iis.
“Eta Pa Dayut….”
“Teu kenging kitu ah bisi kawalat ka guru mah!” Iis bari imut nempo ka kuring, sѐrѐdѐt aya nu nyѐrѐdѐt kana hatѐ bogoh. “Èta atuda meni super ketat” kuring jamedud. Iis angger imut, kuring jeung Iis tuluy leumpang.
“Uyuhan nya Iis!”.
“Uyuhan naon tѐa sok teu pararuguh?” tѐmbalna bari kerung.
“Mang uyuhankeun ka awѐwѐ nu jadi kabogohna Guru teu payu tѐh!”ceuk kuring. Keuheul tuda Iis mah bangun sok mangmenangkeun waѐ sikasebelan.
“Ah saha nu terang piistrieunnana mah geulis sapertos Iis” kitu cenah bari ngalem sorangan . “Ah pokona mah  uyuhan wѐ ! Èta mah awѐwé nu henteu.."
"Heunteu naon ..?" ceuk Iis.
"Henteu…..henteu…!  nyaho seléra…!!, awéwé kuno!” kuring ngabudalkeun kakeuheul, Iis mah tenang wé ngadédéngékeun ambek kuring. Lila-lila kapikir ku kuring naha bet jadi ngutruk ka Iis, barina ogé. Dosa, ngomongkeun nu sejen komo ieu Guru.!

Kuring neuteup anteb ka manéhna geulis geuning Iis téh. Bogoh “Is ,engké  badé ameng ka bumi, nya? Da malem minggu” ceuk kuring teu éra deui. Iis teu ngomong meunang sajongjonnan mah ngabetem. “Kumaha Is?" kuring maksa.
“Mangga !” walonna pondok. Tah éta pisan jawaban nu dipiharep teh !

Peutingna,kuring ngajugjug imah  Iis, asa éra rék asup téh.
”Assalamualaikum….” cekéng téh bari ngetrokan panto.Teu kungsi lila panto muka, Iis pisan nu mukakeun pantona ogé.
“Wilujeung wengi Is!”
“Wengi, sok ka lebet !” Iis ngahihiap, teu loba pikir kuring asup. Tapi, kuring rada reuwas jeung héran, sabab ningali  Pa Dayut  keur diuk na sofa dibaturan ku  Tini lanceukna Iis. Kuring  jadi hemar-hemir,  boa-boa Pa Dayat téh  calon salakina Tini lanceuk Iis ?
”Beu..! geus wirang deui waé yeuh!” gerentes haté kuring.
“Pa Hayu  uih," ceuk sora gigireun, ngabuyarkeun panineungan kuring harita.
“Aéh, geuning Aa! atos A…!" ceuk kuring asa  kagebahkeun, mireungeuh  budak geus nyampak gigireun ngajak  balik teu kanyahoan datangna.**

Rabu, 02 Maret 2011

aku Adalah ...

oleh : Minto Turisono

ADUH sialan kucing liar itu! Dia meninggalkan aku tergeletak begitu saja. Isi tubuhku berserakan dibuatnya.  Memang, tadi pagi Bi Minah membuang sisa ikan kepadaku. Huh bau amisnya bikin perutku mual!  Tentu saja aku jadi sasaran si kucing liar itu.

Aku malas sekali bangun. Tubuhku sudah letih, gatal-gatal, kotor, dan bau.  Biarlah aku begini sampai datang lagi Bi Minah membetulkannya.  Aku bangga dapat menolongnya. Dia tak perlu membuang sampah dapurnya ke tempat jauh.  Dia cukup berjalan beberapa langkah ke samping rumah tempatku berdiam diri.

Tadinya aku merasa kesepian tinggal di situ sendiri.  Aku begitu terasing. Kutinggalkan teman-temanku karena aku diaajak oleh majikan Bi Minah ke rumahnya.  Dia memerlukan sekali diriku.  Yah, aku yang tak seberapa ini ternyata masih dibutuhkan oleh orang.  Lama-lama aku pun mengerti tugasku.  Kutinggakan semua temanku dengan ikhlas.  Orang-orang yang selalu kulihat hilir mudik di toko tak mungkin kulihat lagi. Aku benar-benar terasing jauh dari keramaian.

Seminggu sekali datang Bang Soma. Dia mengangkatku. Seluruh isi tubuhku ditumpahkan ke dalam gerobaknya yang bau sampah.  Bila hal itu sudah dilakukannya, badanku terasa ringan sekali. Aku senang.  Tidak jadi leluasa bernafas. Tidak sesak lagi.

Biasanya kalau sudah begini, aku suka dimandikan. Tubuhku disikat Bi Minah, geli rasanya. Walaupun tidak memakai sabun mandi, aku cukup versih dimandikannya.  Tubuhku terasa lebih segar. Warnanya pun lebih cerah.  Warnanyapun lebih cerah.  Kemudian aku dikeringkan di bawah sinar matahari.  Sungguh, kejadian yang sebelunya tak pernah kualami.

Pluk, sebuah jambu berulat dilemparkan seseorang kepadaku. Aku bergidik ngeri.
"Makanya kalau ajajan jangan sembarangan," kata Bu Asni kepada anaknya, Tini.  "Pilihlah buah yang baik."
"Tini kan tidak tahu, Bu.  Lagipula kata si penjualnya bagus-bagus," tukas Tini membela diri.
"Ya sudahlah. Tidak apa-apa, kan tidak jadi dimakan, jambu?" hibur Bu Asni.  "Nanti Ibu beli yang tidak berulat,"
Tini tersenyum gembira.
"Sekarang bantulah Bi Minah di dapur"
"Baik Bu"

Tini memang rajin. Dia tak pernah membantah perintah ibunya. Tak heran bia ia disayangi orang tuanya.  Dia selalu membuang sisa makanan atau barang yang tidak berguna kepadaku. Katanya, aku memang tempat yang paling cocok. Tidak rewel. Katanya lagi, aku memang pantas untuk dijadikan penjaga kebersihan.

Sekarang ini kebersihan sedang digalakkan di mana-mana. Teman-temanku pun mulai dipelihara di setiap rumah tetangga Bu Asni. Aku bangga sekali. Ini suatu pertanda bahwa orang mulai menyadari pentingnya kebersihan lingkungan. Aku pun dapat saling menatap dan melambaikan tangan lagi dengan temanku.***

Penulis, guru SDN Mulya bakti Kec. Cimaung Kab. Bandung
Status  : Anggota AGP PGRI Jabar
Sumber : Pikiran Rakyat Minggu, 31 Januari 1988

Jumat, 11 Februari 2011

Alasan Penolakan dalam Penilaian KTI untuk Kenaikan Pangkat

oleh : Ida Weti, S.Pd

Salah satu penghambat pembuatan Karya Tulis Ilmiah (KTI) oleh guru dalam rangka memenuhi syarat kenaiakan pangkat golongan IV adalah kurangnya informasi tentang bentuk KTI yang sesuai dengan persyaratan, terutama bagi guru-guru di daerah sedangkan tim penilai ada di pusat.
Sehingga tidak sedikit KTI yang diajukan oleh guru-guru tidak memenuhi persyaratan atau di tolak oleh tim penilai.

Berikut ini sebagian alasan penolakan dalam penilaian KTI. Data ini penulis dapatkan pada waktu penulis mengikuti diklat KTI bagi guru, kepala sekolah, dan dan pengawas di lingkungan Departemen Agama Propinsi Jawa Barat yang pematerinya tim penilai KTI pusat.

Alasan-alasan tersebut, antara lain:
  1. Pada KTI terdapat yang menunjukan bahwa KTI tersebut tidak asli, seperti data yang tidak konsisten, lokasi, nama sekolah, dan data yang dipalsukan, lampiran yang tidak sesuai, dan lain-lain.
  2. Pada KTI terdapat indikasi yang menunjukan kejanggalan misalnya : a.  Dalam satu tahun, seorang guru mengajukan lebih dari dua buah KTI hasil penelitian. (apabila di setiap semester dilakukan satu penelitian, maka dalam setahun, dihasilkan maksimal dua KTI hasil penelitian). b. Beberapa KTI dari guru yang sama, sangat berbeda kualitasnya. Misalnya satu KTI berkualitas setara tesis, sedang KTI yang lain, mempunyai kualitas yang sangat jauh berbeda. Tidak wajar apabila kualitas KTI dari guru yang sama, mempunyai mutu yang sangat jauh berbeda. c.KTI yang dinyatakan dibuat dalam waktu yang berbeda (misalnya tahun-tahun yang berbeda) mempunyai kesamaan mencolok satu dengan yang lain. Kesamaan itu misalnya tampak pada kata pengantar, tanggal pengesahan, tanggal pembuatan, foto pelaksanaan yang sama, dan data yang lain menunjukan ketidakwajaran.
  3. KTI yang diajukan sangat mirip skripsi, tesis atau desertasi (yang sangat mungkin karya orang lain). Hal ini tampak dari sajian isi, format kelengkapan kepustakaan, kedalaman teori dan terutama permasalahan penelitiannya.
  4. Beberapa KTI (yang umumnya berasal dari daerah yang sama) sangat mirip. Kemiripan yang mencolok tersebut tampak pada pengantar, abstrak, teori, daftar pustaka, yang tertulis sama baik bentuk dan ukuran huruf, kata demi kata, kalimat, dan lain-lain. Fakta di lapangan menunjukan adanya biro jasa yang bersedia “membuatkan” KTI bagi para guru.
  5. Isi KTI tidak berkaitan dengan tugas guru dalam tugas pembelajarannya. a. Masalah yang dikaji tidak sesuai dengan tugas si penulis sebagai guru. b. Masalah yang dikaji tidak sesuai latar belakang keahlian atau tugas pokok penulisnya.c. Masalah yang dikaji tidak berkaitan dengan upaya penulis untuk mengembangkan profesinya sebagai guru. Contoh judul : Kumpulan naskah khotbah.
  6. Pada KTI yang dibuat oleh Kepala Sekolah menunjukan kejanggalan karena membahas berbagai mata pelajaran di luar kewajaran. Misalnya seorang Kepala Sekolahnya menulis tentang mata pelajaran : Biologi, Matematika, atau Sejarah.
  7. KTI dinyatakan berupa laporan penelitian, namun a. Latar belakang masalah tidak jelas sehingga tidak dapat menunjukan pentingnya hal yang dibahas dan hubungan masalah tersebut dengan upayanya untuk mengembangkan profesinya sebagai guru (misalnya tidak ada data fakta spesifik yang berkaitan dengan masalah di sekolah atau kelasnya). b. Rumusan masalah tidak jelas sehingga kurang dapat diketahui sebenarnya yang akan diungkapkan pada KTI-nya. c. Lebih merupakan penelitian bidang studi. Contoh judul :Pengaruh jumlah faktor air semen pada kekuatan beton.d. Kebenarannya tidak terdukung oleh kebenaran teori, kebenaran fakta dan kebenaran analisisnya. e. Metode penelitian, sampling, data, analisi hasil yang tidak / kurang benar.
  8. KTI dinyatakan sebagai Laporan PTK (Penelitian Tindakan Kelas) namun: a. Tidak jelas apa, bagaimana dan mengapa kegiatan tindakan yang dilakukan, juga tidak jelas bagaimana peran hasil evaluasi dan refleksi pada penentuan siklus-siklus berikutnya. b. Apa yang dijelaskan dalam laporan ternyata hanya laporan pembelajaran biasa, yaitu : Tahapan dalam siklus hanya sama dengan tahapan pembelajaran, siklus hanya dilaksanakan dalam satu pertemuan.
Demikianlah sebagian alasan penolakan dalam penilaian KTI. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi yang ingin mengajukan KTI dalam rangka memenuhi syarat kenaikan pangkat golongan IV.

Amin.

Penulis, Guru MTsN 2 Bandung


 Status:
Anggota AGP PGRI Jabar

Alamat Desk Anggota AGP PGRI Jabar  :  
 
Sumber Tulisan : http://idaweti.blogspot.com/

Kamis, 10 Februari 2011

Merencanakan Karier Siswa

 oleh : UUS FIRDAUS

DATA statistik menyatakan bahwa 41,2 persen dari total jumlah pengangguran di Indonesia adalah pelajar. Ada apa dengan pelajar Indonesia? Apakah dunia pendidikan yang tidak mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan? Apakah selama di bangku sekolah mereka tidak belajar?

Bersekolah atau menjalani studi adalah jembatan emas yang akan mengantarkan pelajar ke dunia profesi dan masa depan yang cerah. Setelah menyelesaikan studi, pelajar pasti memasuki dunia profesi dan pekerjaan yang sangat kompetitif dan berbeda dengan dunia pendidikan. Dunia sekolah begitu indah dan membawa romantika yang berbunga-bunga bagi setiap anak. Sementara dunia kerja penuh dengan persaingan dan seni untuk mengembangkan profesi.

Berdasarkan hasil penelitian para ahli, ternyata pelajar tidak memiliki perencanaan karier yang jelas. Ke mana mereka akan pergi setelah menyelesaikan studi? Pekerjaan dan profesi apa yang akan digeluti setelah tamat? tidak pernah dipikirkan secara matang di bangku sekolah

Dengan demikian, peranan orang tua dan guru di sekolah hendaknya menjadi fasilitator bagi mereka agar mereka dapat berkembang secara mandiri. Mereka perlu mendapat bimbingan yang sesuai agar dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi, bakat, minat, dan prestasi yang dimilikinya. Terlebih bagi guru yang mempunyai peranan untuk mengantarkan mereka ke masa depan yang tantangannya jauh berbeda dengan keadaan sekarang.

Di negara maju, para orang tua sudah membiasakan anaknya merencanakan masa depan sejak kecil. Keluarga sebagai tempat pertama dan utama mempelajari kehidupan telah terbiasa dengan apa yang disebut "perencanaan" (planing).

Anak-anak di negara maju telah belajar dari orang tua mereka tentang pentingnya dan keterampilan merencanakan masa depan. Dengan perencanaan yang disusunnya, maka hari-hari yang dilalui sang anak merupakan upaya dan ikhtiar mewujudkan tujuan dan rencana yang telah dibuatnya.

Berbeda halnya dengan anak-anak di negara berkembang seperti Indonesia. Anak-anak belum terbiasa dan tidak terampil membuat rencana. Hari-harinya diisi dengan aktivitas atau kegiatan yang tidak terarah. Biasanya asal ikut-ikutan. Ada juga yang menghabiskan waktu dengan kegiatan bermain tanpa tujuan. Bahkan banyak yang mengisi waktu dengan kegiatan hura-hura serta membahayakan masa depan, seperti tawuran, nongkrong di jalan/gang, atau menjadi anggota geng motor.

Mengingat betapa pentingnya masalah karier dalam kehidupan manusia, maka sejak dini anak perlu dipersiapkan dan dibantu untuk merencanakan hari depan yang lebih cerah, dengan cara memberikan pendidikan dan bimbingan karier yang berkelanjutan.

Ada beberapa materi bimbingan yang dapat diberikan, yaitu menjelaskan manfaat mencontoh orang-orang yang berhasil, melatih siswa menggambarkan kehidupan di masa akan datang, membimbing diskusi mengenai pekerjaan wanita dan pria, menjelaskan jenis-jenis keterampilan yang dikaitkan dengan pekerjaan tertentu, melatih siswa membayangkan hal-hal yang akan dilakukan pada usia 25 tahun kelak, membimbing siswa tentang macam-macam gaya hidup dan pengaruhnya, melatih siswa merencanakan pekerjaan apa yang cocok pada masa dewasa, membimbing siswa berdiskusi tentang pengaruh pekerjaan orang terhadap kehidupan, melatih siswa melihat hubungan antara minat dan kemampuan, dan mengenalkan macam-macam pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar.

Selain itu, dalam pemberian bimbingan perlu pula penyesuaian dengan karakteristik dan usia anak. Sebab, menurut para ahli pada usia remaja ada empat tahapan yang dimiliki anak, yakni (1) sub tahap minat (interest) usia anak sekitar 11-12 tahun, pada saat ini anak cenderung melakukan pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan-kegiatan hanya yang sesuai dengan minat dan kesukaan mereka; (2) sub tahap kapasitas (vapacity) (13-14 tahun) anak mulai melakukan pekerjaan/kegiatan didasarkan pada kemampuan masing-masing, di samping minat dan kesukaannya; (3) sub tahap nilai (values) (15-16 tahun) anak sudah bisa membedakan mana kegiatan/pekerjaan yang dihargai oleh masyarakat, dan mana yang kurang dihargai; dan (4) sub tahap transisi (transition) (17-18 tahun) anak sudah mampu memikirkan atau "merencanakan" karier mereka berdasarkan minat, kamampuan, dan nilai-nilai yang ingin diperjuangkan.

Mudah-mudahan upaya pemberian bimbingan karier yang sesuai dengan karakteritik siswa dapat memberikan panduan untuk meniti karier yang lebih jelas dan mempunyai panduan dalam menyongsong masa depan. (*)

Penulis, Guru SMP Negeri 1 Paseh
Kabupaten Bandung


Status : Anggota AGP PGRI Jabar

Klik alamat desk anggota agp pgri jabar:
http://sekretariatagppgrijabar.blogspot.com/2011/02/daftar-anggota-agp-pgri-jawa-barat.html 

Sumber tulisan : tribun jabar

Adilkah Bila Guru yang Disalahkan?

oleh: Lorentina, S.Pd

Ditinjau dari sisi manapun, perbuatan guru yang melakukan kecurangan saat UN berlangsung atau memanipulasi hasil UN adalah salah. Kecurangan itu telah menyalahi peran, tugas dan tanggung jawab guru sebagai pengajar dan pendidik.


Dalam kasus ini, guru telah mengingkari pentingnya nilai kejujuran. Sebagai pendidik, idealnya guru mampu bertugas dan berperan sebagai konservator (pemelihara), transmitor (penerus), transformator (penerjemah) dan organisator (penyelenggara) sistem nilai yang merupakan sumber norma bagi siswa dalam proses menuju kedewasaannya. Tapi adilkah bila semua kesalahan itu hanya ditujukan pada guru?

Bukan hanya siswa yang merasa tertekan dalam menghadapi UN, guru pun demikian, Ada keharusan tak tertulis yang meminta agar guru berhasil melatih siswa dengan baik sehingga mereka berhasil lulus. Tingkat kelulusan suatu sekolah akan berpengaruh terhadap tingkat kelulusan kabupaten/ kota dan berpengaruh pula terhadap capaian kelulusan tingkat propinsi.

Bila siswa berhasil, sukses, pintar, bukan guru yang dipuji dan dipandang berhasil mendidiknya. Siswa berhasil karena siswa itu sendiri memang pintar. Tapi bila siswa gagal, seringkali gurulah yang jadi kambing hitam dan sasaran empuk untuk menimpakan kegagalan itu. Guru dianggap tidak becus mengajar, melatih, memotivasi dan mengubah siswa.

Dari tahun ke tahun, standar kelulusan mengalami peningkatan. Tujuannya tak lain agar kualitas pendidikan pun meningkat pula. Yang jadi pertanyaan adalah percayakah kita pada hasil UN tahun-tahun sebelumya sebagai suatu hasil yang murni sehingga standar kelulusan perlu selalu ditingkatkan? Beberapa guru dari Komunitas Air Mata Guru (KAMG) yang melaporkan kecurangan pada UN 2007 lalu menandakan bahwa UN tahun lalu tidak murni. Tidak mustahil hal serupa juga terjadi di daerah-daerah lain. Hasil UN yang tak menggambarkan hasil sesungguhnya itu pun dijadikan tolok ukur kualitas pendidikan dan ditindaklanjuti dengan menaikan standar nilai kelulusan.

Dalam psikologi, sebuah aksi akan disambut oleh reaksi. Kecurangan dalam UN adalah salah satu reaksi negatif yang dipicu oleh rasa tidak percaya diri. Percaya diri bukan sifat yang bisa tumbuh dengan sendirinya. Percaya diri itu perlu dilatih, ditumbuhkan dan ditopang. Kita tak perlu ragu mengakui bahwa kita belum percaya diri untuk menampilkan dunia pendidikan kita di lingkup ASEAN sekalipun. Bagaimana bisa percaya diri, bila siswa belajar di kelas yang hampir roboh, dengan kondisi gizi yang mengkhawatirkan dan beragam persoalan yang membelit dunia pendidikan kita. Sejatinya, kondisi apapun bukan alasan untuk tak percaya diri. Tapi inilah kenyataannya. Pemerintah tidak bisa begitu saja menyamakan kemampuan siswa di seluruh nusantara dengan kondisi mereka yang berbeda.

Tuntutan pemerintah belum sebanding dengan apa yang dapat mereka berikan. Peningkatan standar nilai kelulusan yang tidak dibarengi dengan peningkatan dukungan standar minimal pendidikan membuat sekolah-sekolah terutama di daerah pinggiran merasa ragu dan tak percaya diri dalam menghadapi UN. Pemerintah pun tak bergeming dengan tuntutan pemenuhan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN/APBD, malahan kenyataan pahit harus diterima karena gaji guru dimasukkan ke dalam anggaran hingga tiba-tiba anggaran pendidikan menjadi meningkat. Peningkatan yang semu.

Sekolah itu mahal. Tidak semua orang bisa menempuhnya. Tidak lulus adalah mimpi buruk. Terlebih bagi siswa dari kalangan tak mampu. Inilah alasan beberapa guru di Deli Serdang sehingga melakukan kecurangan saat UN.

Ironis. Para pahlawan tanpa tanda jasa itu digiring ke kantor polisi. Mereka harus mempertanggungjawabkan kesalahan karena bisikan nurani untuk menolong siswa dari ketidakadilan sistem pendidikan kita. Adilkah bila hanya para guru itu yang disalahkan? Sebenarnya mereka juga adalah korban.***


Penulis, guru MTs N 2 Bandung

Status : Anggota AGP PGRI Jabar 

klik alamat anggota agp pgri jabar:
http://sekretariatagppgrijabar.blogspot.com/2011/02/daftar-anggota-agp-pgri-jawa-barat.html 

Sumber Tulisan : Harian Umum Pikiran Rakyat, 22 Mei 2008

Rabu, 09 Februari 2011

Pendidikan Kewirausahaan di SMA

Oleh IWAN KARTIWA


GUBERNUR Jawa Barat Ahmad Heryawan, dalam acara peringatan Hari Koperasi menyampaikan gagasan agar pendidikan kewirausahaan ("entrepreneurship") juga diberikan di jenjang pendidikan SMP dan SMA. 

Adanya gagasan tersebut sudah tentu perlu direspons oleh semua komponen pendidikan khususnya di Jawa Barat sebagai sebuah tantangan sekaligus peluang dalam mempersiapkan dan meningkatkan mutu pendidikan menghadapi era globalisasi yang sarat persaingan dan penuh ketidakpastian. 

Kewirausahaan sebagai satu mata pelajaran pada awalnya diberikan pada jenjang pendidikan di sekolah-sekolah menengah kejuruan (SMK) seperti halnya di STM, SMEA, SMF, SPMA, dsb. 

Jenis mata pelajaran ini dalam struktur kurikulum sekolah kejuruan termasuk ke dalam kelompok mata pelajaran adaptif. Kelompok mata pelajaran adaptif sangat penting diberikan karena menyangkut pemahaman teori, konsep, dan landasan berpikir untuk mengimbangi dan menindaklanjuti kelompok mata pelajaran produktif yang nantinya menjadi spesialisasi (core competence) mereka. 

Penulis setuju dengan imbauan Gubernur Jabar, pendidikan kewirausahaan sangat penting, relevan, dan strategis sifatnya untuk segera diberikan di tingkat SMP dan SMA. Tidak hanya berbicara konteks kepentingan sekarang, tetapi juga masa yang akan datang. 

Dalam hal ini ada beberapa tinjauan terkait perlunya pendidikan kewirausahaan diberikan di tingkat pendidikan yang lebih rendah yaitu SMP maupun pada jenjang sederajat seperti di SMA/MA. Tinjauan-tinjauan tersebut meliputi tinjauan filosofis, yuridis, psikologis, pragmatis, dan kurikulum. 

Secara filosofis, hakikat pendidikan adalah upaya mengubah perilaku peserta didik agar menjadi lebih baik dalam banyak hal baik pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Pemberian mapel kewirausahaan adalah upaya sistematis dunia pendidikan untuk meningkatkan kemampuan daya pikir, sikap, dan keterampilan peserta didik supaya sejak awal memiliki jiwa dan semangat entrepreneurship (kewirausahaan) yang andal. Dalam mapel kewirausahaan ada sejumlah konsep tentang kemandirian, pengambilan keputusan, potensi, peluang usaha, dsb. 

Selain itu, pendidikan kewirausahaan memiliki kesempatan untuk mendorong peserta didik secara perlahan, tetapi pasti meninggalkan orientasi dan cita-cita hidup menjadi pekerja baik di instansi swasta maupun pemerintah yang jelas-jelas terbatas jumlahnya. 

Ditinjau dari aspek yuridis, prinsip pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia yang unggul, cerdas, mandiri, bertanggung jawab, dan demokratis. Output yang dihasilkan adalah manusia paripurna yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. 

Melalui pendidikan kewirausahaan yang telah sejak dini diberikan baik itu di SMP maupun SMA, upaya untuk meningkatkan mutu keterampilan peserta didik dalam berbagai sektor kehidupan serta kejelian dalam menangkap peluang usaha untuk memperoleh pendapatan dari sektor-sektor informal menjadi semakin terbuka lebar.


Secara psikologis, konsep-konsep kewirausahaan sangat relevan diberikan pada jenjang SMP dan SMA. Pada masa-masa usia SMP dan SMA berada pada masa moratorium (pencarian jati diri). Pada usia inilah sebenarnya paling tepat untuk menanamkan sejumlah cara pandang dan orientasi hidup baru yang berbeda dari sebelumnya. 

Mengandalkan struktur kurikulum yang ada sekarang ini terkait life skill dirasakan masih sangat dangkal dan belum optimal. Pemberian pendidikan kewirausahaan dapat menjadi alternatif solusi yang tentu saja bersifat praktis-pragmatis terhadap kebutuhan yang diperlukan peserta didik. 

Pendidikan kewirausahaan dalam konteks kurikulum KTSP memiliki fungsi yang sangat strategis untuk menggali potensi dan keunggulan lokal dengan memberdayakan segenap kemampuan daerah melalui inovasi dan kreasi yang tinggi dari putra daerah masing-masing sehingga dapat memberikan nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja yang menjanjikan.*** 

Penulis, Wakasek Kurikulum SMAN Rancakalong-Sumedang. 

Status : Anggota AGP PGRI Jabar 

klik desk anggota agp pgri jabar:
http://sekretariatagppgrijabar.blogspot.com/2011/02/daftar-anggota-agp-pgri-jawa-barat.html

Sumber :  pikiran-rakyat.com, 28 Juli 2008

Optimalisasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran


Oleh : Rahmat Nuryadin

Keberadaan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) dewasa ini dirasakan kurang greget, tidak sehebat lembaga profesi guru lainnya seperti FAGI, FGII, FKGHS atau bahkan PGRI.

Membaca istilahnya tentu sudah tidak asing lagi. Ya, MGMP, musyawarah guru mata pelajaran, sebuah wadah tempat berkumpulnya guru-guru mata pelajaran tertentu. Berdiri sejka 1980-an sebagai upaya meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan yang bersifat on service training.

Walaupun sudah lama berada, akrena mungkin namanya musyawarah, forum ini dirasa kurang bergema, bahkan vakum.  Ketidakeksisannya ini membuat MGMP tidak memiliki daya saing (bargaining power) terutama terhadap pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan yang notabenenya adalah bidan yang membantu melahirkan wadah ini.

Menurut penulis, masalah yang dihadapi MGMP sehingga kurang diminati guru itu sendiri dan tidak diperhitungkan oleh stakeholders adalah kurang optimalnya penggarapan MGMP sebagai wadah profesi guru.  Pada tingkat pengurus, kegiatan ini merupakan hal yang bersifat tambahan, karena utamanya yakni mengajar di sekolah masing-masing.

Relatif jauhnya domisili tempat kerja atau tempat tinggal antarpengurus membuat komunikasi menjadi renggang.  Hal ini membuat program kerja terencana dengan tidak baik dan cenderung bersifat sporadis, memperkirakan apa yang dibutuhkan oleh guru (need assemment) pada saat itu.  di sekolah juga kegiatan yang satu ini kurang direncanakan sehingga ketika ada panggilan berperan serta, penugasan kepada guru terkesan asal mengikutsertakan saja.

Pemerintah pun kurang mendukung keberadaan kegiatan ini. Itu dapat dilihat dari sedikitnya kegiatan MGMP yang berlangsung. Masalah lain yang timbul adalah masalah klasik, biaya.  Dengan alas an ini sekolah hanya mengirimkan satu orang guru pada setiap kegiatannya.  Ini dapat dijadikan masalah baru, kecemburuan sosial, karena setiap guru pada prinsipnya berkeinginan mengambil bagian, sedangkan sekolah membatasi jumlah pendidik untuk diberangkatkan.

Meskipun pemerintah mengakomodasikan peningkatan mutu guru melalui program PKPS BBM BOS, namun program ini tidak menjamin kegiatan dapat berlangsung secara baik.  Hanya kepala sekolah yang mempunyai komitmen tinggi terhadap pendidikan yang biasa mengirimkan lebih dari satu tenaga pendidiknya pada kegiatan ini. Pengurus pun hanya dapat mengandalkan biaya swadaya peserta sebagai biaya operasional kegiatan yang digunakan untuk konsumsi dan panduan kegiatan peserta, dan transportasi nara sumber.  Tidak jarang pengurus harus rela nombok demi kelancaran even tersebut.

Masalah biaya juga membuat forum ini menjadi miskin ilmu, dangkal akan pengetahuan yang didapat, karena di dalam menjalankan kegiatannya keberadaan nara sumber sebagai penyaji materi sering kali diambil dari pengurus itu sendiri atau memanfaatkan pengawas dinas pendidikan di mana awalnya nara sumber untuk MGMP adalah guru yang dilatih secara terpusat (in service) untuk setiap provinsi dan kabupatennya (guru inti).  Hal ini berimbas kepada ketertarikan peserta untuk berpartisipasi, karena materi sajian dan nara sumber menjadi daya tarik tersendiri bagi guru. Tahun 2006, ada angin segar dari pemerintah dalam hal ini Depdiknas melalui Dirjen PTMPTKyang telah menggulirkan block grant untuk pelaksanaan revitalisasi KKG dan MGMP untuk tiap kabupaten.

MGMP adalah sebuah wadah yang besar dan tersebar, mulai tingkat gugus, kabupaten bahkan provinsi.  Tetapi walaupun demikian wadah ini bisa dikatakan kecil karena MGMP terbagi berdasarkan mata pelajaran, pengelolaannya terpisah sehingga kegiatan yang dilakukan cenderung parsial, berbeda mata pelajaran dan tingkat cakupan daerahnya.

Hal ini membuat rendahnya nilai tawar yang dimiliki wadah ini.  Menghadapi hal tersebut diperlukan suatu tatanan manajemen yang dapat menyatukan satuan-satuan forum ini sehingga memperkokoh keberadaannya.****

Penulis, pengajar di SMPN 2 Pangalengan Kab, Bandung


Status : Anggota AGP PGRI Jabar

klik alamat link anggota agp pgri jabar:
http://sekretariatagppgrijabar.blogspot.com/2011/02/daftar-anggota-agp-pgri-jawa-barat.html 
Sumber :
Pikiran Rakyat, 26 Feb 2007